Getting started with Javascript і jQuery


Contents:


Що таке JavaScript. Інтеграція в HTML
code {color: # 339} JavaScript (JS) - це об'єктно-ор...
Основи синтаксису. Змінні і константи
У цьому уроці ми розберемо основні синтаксичні правила JavaScript, а також розберемо поняття ...
Вирази і оператори
Выражение - це певна система, яка складається зі значень, змінних ...
Типи даних. Логічний тип.
Розглянемо логический тип даних. Змінні цього типу даних можуть пр...
Типи даних. числовий тип
для уявлення целых чисел і чисел с плавающей точко...
Типи даних. Строковий тип.
Строка в JS - це послідовність с...
Типи даних. масив
Массив - це деякий впорядкована множина даних, доступ до яких здій...
Типи даних. об'єкт
Объекты - найбільш поширена структура даних в JS. Практично "все" ...
Типи даних. Undefined і Null
Undefined - це спеціальне значення змінних, яке автоматично відносить їх до однойменно...
JSON
JSON (JavaScript Object Notation) - спеціальне подання об'єктів, ма...
Основи приведення типів
Оскільки JS не строго типізований мову програмування, то виникає необхідність автоматичного приведен...
Функції взаємодії з користувачем. Налагодження скриптів.
Для взаємодії JS скрипта з користувачем використовуються три простих функції: alert(),...
Керуючі конструкції: умови
До цього моменту ми наводили приклади скриптів JS, які були линейными
Цикли. Цикл for ()
Як і в інших мовах програмування, в JavaScript реалізовані циклы . ...
Цикли. Цикли while () і do-while ()
Розглянемо цикл while() . Цей цикл часто називають циклом за умовою....
Цикли. Цикл for (in)
цикл for (in) використовується для перебору значень масиву/об'єкта....
Управління циклом за допомогою break і continue
У цьому уроці розглянемо директиви break і continue. Вони призначені для...
основи функцій
Функция - це певний блок (фрагмент) коду, який має свою назву, мож...
Область видимості змінних
Розглянемо поняття области видимости змінних. Для ясності будемо о...
Анонімні функції. Визначення методів об'єкта.
Також, слід зауважити, що в JS використовуються анонимные функції ...
Обробка подій
События веб-документа - це деякі процеси, які відбуваються на веб-...
Використання DOM. Доступ до елементів
За допомогою JS можна отримувати доступ до елементів (які є об'єктами DOM) веб-сторінки з метою пода...
Використання DOM. Зміна елементів, доступ до стилям
У попередньому уроці ми навчилися отримувати доступ до безлічі об'єктів або до конкретного об'єкта D...
Використання DOM. Додавання і видалення елементів
За допомогою JS можна також додавати об'єкти в об'єктну модель або видаляти їх. Для
Основи використання об'єктної моделі браузера
BOM (Browser Object Model) - це спеціальна деревоподібна структура...
Що таке AJAX
AJAX (Asynchronous JavaScript and XML) - це спосіб відправки даних...
Приклад з життя: валідація форми за допомогою JS
Спробуємо застосувати отримані знання на практиці. Для цього створимо JS скрипт, який перевірить, чи...
Що таке jQuery. підключення jQuery
jQuery - спеціальна бібліотека на основі JavaScrip...
Основи jQuery. селектори
Суть синтаксиса jQuery - це вибір об'єктів по селекторам і виконанн...
Основи jQuery. дії
Як було відзначено в попередньому уроці, jQuery дозволяє зручно пі...
jQuery: обхід об'єктної моделі документа
Обход DOM - це процес переходу від обраного елемента DOM до іншого....
jQuery: обробка подій
В jQuery передбачений ряд різноманітних методів для обробки різних событий ...
jQuery: додавання ефектів
В jQuery, крім можливості зміни самої DOM, є можливість додавати эффекты
jQuery: зміна елементів DOM і стилів
В jQuery є можливість змінювати елементи DOM, в тому числі і їх стильові правила. У цьому уроці буду...
jQuery: додавання і видалення елементів DOM
jQuery надає зручні засоби для добавления и видалення
Приклад з життя: валідація форми за допомогою jQuery
Розглянемо приклад валідації форми за допомогою jQuery. Завдання буде залишатися такою ж, а саме: пе...