Getting started with основи MySQL


Contents:


Що таке база даних?
База данных - це сукупність інформації, яка структурована і зберіга...
Система управління базами даних
Система управления базами данных - це програмне забезпечення для ро...
Поняття первинного поля
Первичное поле - це поле, значення якого дозволяють відрізняти різн...
поняття індексу
Индекс таблицы - це спеціальний об'єкт БД, який створюється СУБД. ...
Поняття зовнішнього ключа
Внешний ключ - це поле (або набір полів), значення якого беруться з...
нормалізація
Нормализация базы данных - це процес приведення способу зберігання ...
Тип зв'язку один до одного
У попередніх уроках ми розповідали про зовнішні ключі і зв'язку таблиць. Зв'язки таблиць можуть бути...
Тип зв'язку один до багатьох
зв'язок один ко многим означає, що окремого запису в таблиці
Тип зв'язку багато до багатьох
зв'язок многие ко многим означає, що одного запису в таблиці
СУБД MySQL. Інтерфейси для MySQL
У наших уроках ми будемо розглядати реляционную СУБД MySQL. Ця система є найпопулярнішою серед веб-д...
Авторизація користувачів в MySQL
Для авторизації в MySQL необхідні три параметри: ім'я користувача, пароль і хост (IP-адреса), де роз...
Вхід в phpMyAdmin свого проекту Devionity
Ви можете використовувати phpMyAdmin разом зі свої проектом Devionity. Для цього необхідно створити ...
Типи даних: числа INT
В MySQL числові типи даних - це цілі числа і числа з плаваючою кра...
Типи даних: числа FLOAT, DOUBLE
Числа з плаваючою точкою в MySQL визначені ключовими словами FLOAT і DOUBLE
Типи даних: рядки CHAR, VARCHAR
Строкові типи даних в MySQL - це CHAR і VARCHAR. При цьому після ключово...
Типи даних: рядки TEXT
Для зберігання рядків, довжина яких перевищує 255 символів викорис...
Типи даних: дата/час DATETIME
типи DATE, TIME, DATETIME призначені для збереження дати, ...
Типи даних: бінарні дані BLOB
Тип даних BLOB - це майже те ж саме, що і TEXT. Він призначений для збер...
Що таке SQL
SQL (Structured Query Language) - структурована мова запитів до СУБ...
створення БД
Для того, щоб створити базу даних необхідно використовувати пропозицію CREATE DATABASE...
створення таблиці
Для того щоб создать таблицю в обраній базі даних необхідно викори...
Механізми збереження даних
В MySQL існують кілька типів двигунів для різних механізмів збереження даних. Для того, щоб переглян...
Видалення БД/таблиць
Для видалення таблиць і баз даних використовується оператор DROP, Після якого необхідн...
Вставка даних: оператор INSERT
Для наповнення таблиць даними використовують пропозицію INSERT INTO. Загальна конструк...
Вибірка даних: оператор SELECT
Для того, щоб отримати вибірку даних з таблиці (таблиць), застосовують оператор SELECT...
Оператор WHERE: критерії порівняння
За допомогою оператора WHERE можна задавати критерії для вибірки даних з таблиці. У ць...
Критерії порівняння: IN, BETWEEN, LIKE
У цьому уроці розглянемо застосування операторів IN, BETWEEN, LIK...
Конструкції оператора SELECT
У цьому уроці розглянемо типові запити з використанням SELECT . Псевд...
Угруповання записів GROUP BY
оператор GROUP BY використовується для групування записів таблиці за певним полю або б...
агрегатні функції
Агрегатные функции - функції які обчислюють значення групи елементі...
оператор HAVING
оператор HAVING - це аналог WHERE, Але для груп. Пропозиція HAVIN...
Оператор ORDER BY
оператор ORDER BY призначений для сортування значень полів. Базовий синтаксис (з ураху...
оператор LIMIT
Для управління кількістю записів в результуючій таблиці використовується оператор LIMIT
Загальна конструкція SELECT
У попередніх уроках ми розглянули оператори WHERE, GROUP BY, ORDE...
Ефективно використовувати час: оператор UPDATE
Для оновлення вже існуючих даних в таблиці використовується оператор UPDATE. У запиті ...
Видалення даних: оператор DELETE
оператор DELETE призначений для видалення записів з таблиці. Так само, як і для
підзапити
Подзапрос - це запит в запиті. Підзапит відділяється круглими дужк...
Редагування структури таблиці
Для того, щоб управляти структурою таблиці необхідно використовувати пропозицію ALTER TABLE
створення індексів
Для додавання індексу в таблицю необхідно використовувати оператор ALTER TABLE і опера...
Створення зовнішніх ключів
Для створення зовнішнього ключа нам знадобиться друга таблиця, яка буде якимось чином пов'язана з та...
Реалізація зв'язку багато до багатьох в MySQL
У цьому уроці ми розглянемо роботу з таблицями які пов'язані між собою зв'язком багато до багатьох. ...
З'єднання таблиць: вибірка з декількох таблиць
У нас є дві таблиці - group і student, які пов'язані між собою зв'...
Використання JOIN
У попередньому уроці ми навчилися поєднувати таблиці просто вказуючи потрібні поля і потрібні таблиц...
Використання LEFT JOIN/RIGHT JOIN
У попередньому уроці ми розглянули з'єднання таблиць за допомогою JOIN. Ми могли склас...
З'єднання таблиці з собою
У попередніх уроках ми розглянули з'єднання таблиць. Виникає природний питання - чи можна поєднувати...
Об'єднання таблиць UNION
оператор UNION служить для об'єднання таблиць, а саме для того, щоб "домалювати" одну ...
Класи PHP для роботи з MySQL
Для роботи з MySQL за допомогою PHP використовують спеціальні класи. Найбільш поширені класи для ро...
Підключення до MySQL з PHP
У цьому уроці ми спробуємо підключиться до системи MySQL з PHP скрипта. Для цього ми будемо використ...
Отримання вибірки даних з БД в PHP
У цьому уроці ми розглянемо отримання даних з бази даних в PHP і виведення їх на екран. Для цього ви...
Підстановка параметрів в запити
У попередньому уроці ми розглянули метод query() для формування затвердження за запито...